Rühmad

KAISUKARUD

Õpetajad: Jaanika Kaarna ja Liisi Kört
Õpetaja abi: Inga Saar

MARU-MÜRAD

Õpetajad: Lii Hõrak ja Maarja Raud (lapsehoolduspuhkusel) Asendab: Maarika Vähi
Õpetaja abi: Jaanika Tikk

MÜRAKARUD

Õpetajad: Liana Vihm ja Jaanika Variko (lapsehoolduspuhkusel) Asendab: Annika Põder
Õpetaja abi: Järvi Härma

 

SPETSIALISTID

Logopeed: Ester Haidma

Liikumisõpetaja: Kirli Keemu

Muusikaõpetaja: Anneli Narusk

TOETAV PERSONAL

Kokk: Annemai Laats

Majandustöötaja: Alar Liivamägi

Majahoidja: Õie Saar