Pähklikese maja üritused

Ürituste graafik täieneb jooksvalt.

II POOLAASTA

AEG

ÜRITUS

VASTUTAJAD

MAI

T, 7. mai väljasõiduga kell 11.30

Abistava personali koolituspäev Põlvamaa lasteaedades

Õppealajuhataja

E, 27. mai kell 10.00

Spordipäev

Liikumisõpetaja

K, 15. mai väljasõiduga kell 8.45

Sajajalgsed Elvas etendusel "Sööbik ja Pisik"

Rühma meeskond

N, 16. mai väljasõiduga kell 7.30

Õpetajate koolituspäev Viljandi lasteaedades. Rühmades õpetaja abi ja lapsevanem.

Õppealajuhataja

P, 19. mai kell 15.00

Pähklipurejate matk Sihvale

Rühma meeskond

E, 13. mai kell 16.30

Kevadpidu kultuurimaja õuealal

Kogu maja personal

R, 31. mai kell 17.00

Lepatriinude ja Sajajalgsete lõpupidu

Rühmade meeskonnad muusikaõpetaja

 

Koolieelikute retk Margit Turbiga

 

Rühmade meeskonnad