Õppeaasta eesmärgid ja teemad

ÕPPEAASTA MOTO: Eesti kirjandus, kombed ja loodus -

                                        mis neis uut ja mis neis vana,

                                        seda mina teada tahan!

ÕPPEAASTA TEEMA: EESTI VABARIIK 100!

 

ÜLDEESMÄRGID:

1) Viiakse läbi sisehindamine ja esitatakse sisehindamise aruanne;

2) sisekoolitustena külastatakse kolleegide lahtisi üritusi, mis käsitlevad Eesti kirjandust, kombeid, loodust.

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID:

1) lapse eakohased tervisehoiakud kujunevad läbi õuesõppe ja õueürituste (indikaatorid:        rühmade kuukavad, päevikute sissekanded, ürituste planeerimine ja läbiviimine);

2) laps kinnistab teadmisi Eesti kirjandusest, kommetest ja loodusest (indikaatorid: rühmade kuukavad, päevikute sissekanded, ürituste planeerimine ja läbiviimine);

3) laps õpib väärtustama oma kodulinna ja -riiki (indikaatorid: rühmade kuukavad, päevikute sissekanded, ürituste planeerimine ja läbiviimine).


 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KUUKAVADE TEEMAD JA ALATEEMAD* 2017/2018 VÕRUKAELA MAJA

 

SEPTEMBER

Olen lasteaialaps.

Teadmistepäev esimesel septembril. Lasteaia-aasta algus. Lasteaia asukoht, õpetajad, lapsed, töötajad. Õueala. Reeglid ehk kokkulepped rühmas ja õues. Lapse kapp, voodi, käterätt. Päevakava. Teekond kodust lasteaeda ja tagasi. Vanavanemate päev rühmasiseselt. /../

 

Sebra on sõber.

Ohutult liiklemine. Valgusfoor – tulede süttimise järjekord ja tähendus. Ristmiku ületamine. Liiklusmärgid. Helkuri vajalikkus. Kuidas käituda, kui eksid ära. /../

 

Sügisel on sünnipäev.

Puud ja taimed sügisel. Sügissaadused (NB! Eestis ei ole kastaneid, aga on hobukastanid). Tervislik toitumine. Kodukoha looduse muutumine. Putukad, kahepaiksed. Taliuinak ja talveuni. Mihklipäev rühmasiseselt. Spordipäev. Sportimise vajalikkus. /../

 

OKTOOBER

Leivanädal.

Lauakombed. Vanad nõud, toidud. Teraviljad, teraviljasaadused. Talukultuur. Põllutööriistad eile ja täna. Vanasõnad ja mõistatused, mis on seotud toiduga. Väljasõidud. /../

 

Karvased ja sulelised.

Mets- ja koduloomade erinevused. Lemmikloomad. Loomad ja loomalapsed. Lemmikloomade eest hoolitsemine. Hoolimatuse tagajärjed./../

 

NOVEMBER

Hingedeaeg.

Looduse ettevalmistused puhkeperioodiks. Hingedeaja kombestik. Sünd ja surm. Tundemaailma arendamine. /../

 

Mardid ja Kadrid.

Mardi- ja kadripäeva kombestik, kõnekäänud, vanasõnad. /../

 

DETSEMBER

Pühad.

Kuuse ja ruumide kaunistamise traditsioonid varasematel aegadel ja praegu. Jõuluootus. Jõulujutud. Päkapikud. Teiste ees esinemine. /../

 

JAANUAR

Aeg.

Ennustused, lubadused uueks aastaks. Kalendri mõiste (aasta, kuu, nädal, päev). Erinevad kellad, kalendrid. Öö ja päev. Lapse päevased ja öised tegevused. Talve selgroo murdumine. Ilmastikunähtused. Katsed lume, vee ja jääga. Teehooldus talvel. Loomad talvel (NB! Talveune ja taliuinaku erinevus). Meie metsade asukad talvel. Loomade ja lindude talvine toitmine. Hoolitsuseta jätmise tagajärjed. Loomade jäljed, tegutsemise märgid. Elu jää all - kalad ja kahepaiksed. Ekstreemsed ilmastikunähtused. /../

 

VEEBRUAR

Pidu hakkab.

Lasteaia sünnipäev. Sünnipäevaga seotud kombestik. Lasteaiatöötajad, rühmad, lapsed. Lasteaia sünnipäeva tähistamine. Telefoninumber „112“ ja häirekeskusesse helistamine. Evakuatsioon. Mis on sõprus ja kes on sõber? Erinevuste sallimine. Erinevad tunded: tülitsemine ja leppimine. Abistamine. Vastlapäev. Talvised sportlikud tegevused ja õuemängud. Otepää on talvepealinn. Eesti Vabariigi sünnipäev. Riigisümboolika. Eesti kaart. Teised rahvused Eestis. Koduvald ja -maakond. Linnamägi. Eesti lähinaabrid. /../

 

MÄRTS

Teatrikuu.

Tüdrukutenädal. Tüdrukute erinevused poistest. Naiselikud tegevused ja ametid. Pereliikmed ja lähisugulased. Kuulmine ja kuulamine. Emakeelepäev. Luuletused. Raamatukogu. Kevade algus. Matkad looduses. Ilmastikumuutuste märkamine. Esimesed kevadlilled.Ränd- ja paigalinnud. Päikese teekond. Ilmavaatlused. /../

 

APRILL - SÜDAMEKUU

Terves kehas terve vaim.

Otepää sünnipäev. Otepää sümbooolika, hooned, asukoht. Tervislik toitumine. Turvalisus. Seemnete külvamine. Taimede eest hoolitsemine. Taimeosad. Kevadlilled. Kevadised toimetused õues. Ettevalmistused emadepäevaks. /../

 

MAI

Kes alustab, see ka lõpetab. Ema, kallis ema.

Emadepäev. Eluring. Emade elukutsed. Minu ema. Ema abistamine. Linnupojad ja loomalapsed. Elu veekogudes. Kevad metsas, aasal, põllul. Muutused looduses. Koolisaatmine. Lasteaia ja kooli erinevused. Lapse õigused ja kohustused. Suvi. /../

 

JUUNI, JUULI, AUGUST

Suvine planeerimine.

 

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KUUKAVADE TEEMAD JA ALATEEMAD 2017/2018 PÄHKLIKESE MAJA

 

SEPTEMBER

Sügisel on sünnipäev.

Teadmistepäev. Õppeaasta algus. Lasteaia asukoht, õpetajad, lapsed, töötajad. Õueala. Reeglid ehk kokkulepped rühmas ja õues. Päevakava. Teekond kodust lasteaeda ja tagasi. Ohutult liiklemine. Valgusfoor – tulede süttimise järjekord ja tähendus. Ristmiku ületamine. Liiklusmärgid. Helkuri vajalikkus. Kuidas käituda, kui eksid ära. Puud ja taimed sügisel. Sügissaadused. Tervislik toitumine. Kodukoha looduse muutumine. Putukad, kahepaiksed. /../

 

OKTOOBER

Salve ja koopasse.

Lauakombed. Vanad nõud, toidud. Teraviljad, teraviljasaadused. Talukultuur. Põllutööriistad eile ja täna. Vanasõnad ja mõistatused, mis on seotud toiduga. Väljasõidud. Mets- ja koduloomade erinevused. Lemmikloomad. Loomad ja loomalapsed. Lemmikloomade eest hoolitsemine. Hoolimatuse tagajärjed./../

 

NOVEMBER

Hingedeaeg.

Looduse ettevalmistused puhkeperioodiks. Hingedeaja kombestik. Sünd ja surm. Tundemaailma arendamine. Mardi- ja kadripäeva kombestik, kõnekäänud, vanasõnad. /../

 

DETSEMBER

Pühad.

Kuuse ja ruumide kaunistamise traditsioonid varasematel aegadel ja praegu. Jõuluootus. Jõulujutud. Päkapikud. Teiste ees esinemine. /../

 

JAANUAR

Aeg.

Ennustused, lubadused uueks aastaks. Kalendri mõiste (aasta, kuu, nädal, päev). Erinevad kellad, kalendrid. Öö ja päev. Lapse päevased ja öised tegevused. Talve selgroo murdumine. Ilmastikunähtused. Katsed lume, vee ja jääga. Teehooldus talvel. Loomad talvel (NB! Talveune ja taliuinaku erinevus). Meie metsade asukad talvel. Loomade ja lindude talvine toitmine. Hoolitsuseta jätmise tagajärjed. Loomade jäljed, tegutsemise märgid. Elu jää all - kalad ja kahepaiksed. Ekstreemsed ilmastikunähtused. /../

 

VEEBRUAR

Eesti on mu kodumaa.

Telefoninumber „112“ ja häirekeskusesse helistamine. Evakuatsioon. Mis on sõprus ja kes on sõber? Erinevuste sallimine. Erinevad tunded: tülitsemine ja leppimine. Abistamine. Vastlapäev. Talvised sportlikud tegevused ja õuemängud. Otepää on talvepealinn. Eesti Vabariigi sünnipäev. Riigisümboolika. Eesti kaart. Teised rahvused Eestis. Koduvald ja -maakond. Linnamägi. Eesti lähinaabrid. /../

 

MÄRTS

Kevad käes!

Tüdrukutenädal. Tüdrukute erinevused poistest. Naiselikud tegevused ja ametid. Pereliikmed ja lähisugulased. Kuulmine ja kuulamine. Emakeelepäev. Luuletused. Raamatukogu. Kevade algus. Matkad looduses. Ilmastikumuutuste märkamine. Esimesed kevadlilled. Ränd- ja paigalinnud. Päikese teekond. Ilmavaatlused. Lasteaia sünnipäev. Sünnipäevaga seotud kombestik. Lasteaiatöötajad, rühmad, lapsed. Lasteaia sünnipäeva tähistamine. /../

 

APRILL - SÜDAMEKUU

Naer on terviseks

Otepää sünnipäev. Otepää sümbooolika, hooned, asukoht. Tervislik toitumine. Turvalisus. Seemnete külvamine. Taimede eest hoolitsemine. Taimeosad. Kevadlilled. Kevadised toimetused õues. Ettevalmistused emadepäevaks. /../

 

MAI

Kes alustab, see ka lõpetab.

Emadepäev. Eluring. Emade elukutsed. Minu ema. Ema abistamine. Linnupojad ja loomalapsed. Elu veekogudes. Kevad metsas, aasal, põllul. Muutused looduses. Koolisaatmine. Lasteaia ja kooli erinevused. Lapse õigused ja kohustused. Suvi. /../

 

JUUNI, JUULI, AUGUST

Suvine planeerimine.

 

 

 *Alateemade loetelu ei ole lõplik. See tähendab, et välja on toodud kuuteema(de)ga kõige enam haakuvad alateemad. Õppe- ja kasvatustööd tehes lähtutakse ka neist alateemadest, mis on välja toodud õppekavas.