Meelespea sõimerühma lapsevanemale

 

 

OTEPÄÄ LASTEAIA

MEELESPEA

SÕIMERÜHMA LAPSEVANEMALE

www.otepaalasteaed.ee

 

 

                                     

                            Pähklikese maja                    Võrukaela maja tel 76 55 689


                                                             OLULINE INFO

 

 

1. lasteaiatasu koosneb osalustasust (25 eurot kuus) ja toidurahast (kuni kolmeaastastel lastel 1,68 eurot päevas);

 

2. kui soovite last toidult maha võtta, siis tuleb sellest teavitada rühma meeskonda (mahavõetavale päevale eelneval päeval kella neljaks).

 

3. lasteaed avatakse kell 7.30 ning suletakse kell 18.00;

 

4. kui soovite, et laps saaks osa õppe- ja kasvatustööst, siis tuleb laps lasteaeda tuua hiljemalt kella üheksaks;

 

5. kui lapsele tuleb järele isik, kes ei ole tema vanem, siis tuleb sellest eelnevalt rühma meeskonda teavitada;

 

6. lapsel peavad kapis olema vahetusriided, salvrätikud ning ilmastikule vastavad õueriided ja -jalanõud;

 

7. vastavalt tervisekaitse nõuetele ei lubata lasteaeda last, kelle tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist (kui lapsel on konjunktiviit, lööve, tugev nohu, köha ja/või palavik, tuleb laps jätta koju paranema ning vajadusel konsulteerida arstiga);

 

8. kui lapsel esineb allergiaid, tuleb vanemal sellest rühma meeskonda teavitada.

 

 

MEELDIVAT KOOSTÖÖD! 

                                                                  ET LAPS OLEKS ÕNNELIK!